Socis

DEP Institut està especialitzada en investigació social, màrqueting, consultoria estratègica i orientació educativa i laboral amb més de 15 anys d’experiència en l’àmbit de l’educació, la formació i el món laboral. L’any 1998 DEP Institut va posar en marxa EDUCAWEB (www.educaweb.com), el portal espanyol més important dedicat a la informació i orientació educativa i professional. Els principals temes d’expertesa de DEP Institut són: Educació, Formació i Ocupació. DEP Institut té una àmplia experiència en el camp i ha realitzat més de 100 investigacions, projectes centrats en l’orientació i habilitats TIC, projectes de consultoria relacionats amb la formació d’adults, les necessitats dels estudiants, treballadors i demandants d’ocupació en l’àmbit de l’aprenentatge formal i informal i altres estudis relacionats amb la formació permanent en general. L’àrea d’Orientació Professional i Projectes Educatius de DEP aporta al projecte les següents experiències: – Disseny i conceptualització de recursos i orientació acadèmica i professional per a administracions, institucions i centres educatius locals (Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Fundació Bancària La Caixa, Universitat Oberta de Catalunya, …). -Dissenya i lidera la formació de professionals vinculats a l’àmbit de l’orientació, amb professorat, tècnics municipals, … -Realitza, anualment, més de 200 xarrades, tallers i altres activitats per a alumnes de diferents nivells educatius. – Realitza serveis d’orientació personal per a joves i adults. -Disposa de recursos i eines d’orientació pròpies, com la NEP. TU (Cercador d’estudis i professions), deporienta.com o el Dossier d’Informació Acadèmica, una publicació anual de l’oferta acadèmica. L’any 2019 l’àrea d’Orientació Professional i Projectes Educatius ha comptat amb: – 65 municipis de Catalunya i 5 d’altres comunitats autònomes – 215 Escoles – 745 activitats – 30.210 usuaris (majoritàriament infants i joves) Com a part dels projectes educatius en què participa la nostra entitat, treballem amb escoles i institucions que comparteixen la voluntat transformadora de l’educació, Compromesa amb els reptes socials i culturals, que també treballa i educa a través de la cultura i les arts com a eines de canvi i transformació, sempre des d’una perspectiva inclusiva. Alguns exemples de projectes similars específicament relacionats són l’esdeveniment d’oci educatiu (eduteinment) Ciutat dels Somnis, en el qual més de 20.000 nens i nenes d’entre 4 i 12 anys, juguen, descobreixen el món de les professions, però també exploren els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), desenvolupen les seves pròpies creacions artístiques, assisteixen a representacions, obres de teatre o la gestió que la nostra organització ha fet del programa educatiu del Temple Expiatori de la Sagrada Família. Aquests projectes incorporaven transversalment la consciència dels comportaments ambientals. DEP Institut compta amb 13 professionals de la Sociologia, la Ciència Política, la Psicologia, la Psicopedagogia, la Pedagogia i les TIC

PROGRESSUS Research & Counselling IKE és una empresa emergent grega centrada en investigacions i estudis científics transnacionals, principalment en els camps de l’educació no formal, l’aprenentatge permanent, l’orientació professional, la inclusió social, la integració laboral i el desenvolupament de recursos humans. Les activitats de recerca, assessorament i formació de PROGRESSUS estan dirigides a nens, adolescents, estudiants i adults, inclosos també els neet, els aturats, els abandonaments escolars prematurs, els discapacitats i altres grups socials vulnerables i marginats. Les àrees d’interès se centren en el desenvolupament de soft skills, la identificació de necessitats de competències, la planificació professional, la mentoria, la integració social i l’emprenedoria. La missió i els objectius principals inclouen els següents: – Elaboració i aplicació de programes especialitzats per a nens, joves i adults, per tal de desenvolupar competències suaus, transversals, socials i cíviques, – Aplicació de mètodes moderns i tecnologies digitals per al desenvolupament de l’orientació i l’assessorament professional, – Elaboració de material formatiu i formació complementària per a especialistes en educació, orientació professional, mentoria i inserció laboral. – Promoció de la investigació transnacional i la cooperació en matèria de conciliació de la vida personal i laboral, comportament i acompliment professional, en benefici de les persones i de les organitzacions a les quals pertanyen o amb les quals treballen. – Construcció, validació, estandardització i publicació d’instruments psicomètrics, així com el desenvolupament de noves eines i metodologies educatives per a formadors, educadors, psicòlegs i científics socials. Els membres de l’equip de PROGRESSUS inclouen experts en psicologia, pedagogia, filosofia, ciències socials, economia i TIC, que es dediquen a l’assessorament professional, la investigació social, la consultoria i la formació, així com activitats de creació d’eines. El nombre aproximat de persones que es beneficiaran de les activitats de PROGRESSUS l’any vinent és de 1000 (incloses les arribades a través de les xarxes socials i els canals web).

SCP Un centre de formació d’FP aprovat per l’Autoritat de Desenvolupament de Recursos Humans de Xipre (HRDA) i té una àmplia experiència de formació tècnica i pedagògica. SCP se centra en els camps de la tecnologia, la informàtica i els negocis; ofereix programes de formació d’instructors en línia o fora de línia (iLT), que condueixen a certificacions d’organitzacions globals. Per tant, els programes de formació SCP augmenten les oportunitats de formació per als estudiants que poden participar en la nostra formació a través del finançament de HRDA, especialment les persones desocupades que poden participar en els programes de formació sense cap cost econòmic. SCP lliura els Diplomes a través dels nostres diplomes etapa de 2 nivells. Quan els estudiants completen tots dos, poden progressar i convertir els seus diplomes a títols informàtics complets amb estudis addicionals. Ho aconseguim mitjançant col·laboracions amb universitats europees a través d’estudis en línia en els camps de la tecnologia, la informàtica i els negocis. SCP ofereix un altre programa TIC, anomenat Innovation lab. Es tracta d’una formació informàtica completa per a edats més joves; Aquest programa té com a objectiu ajudar a equipar els estudiants des d’edats més joves per entendre i obtenir experiència pràctica en informàtica sense centrar-se en àrees específiques com, per exemple, la robòtica. Amb aquest programa, ajudem a minimitzar la bretxa tecnològica a la qual ens enfrontem avui dia des de petits a través de formacions i tallers interactius, especialment al nostre país. Petjada Erasmus, des de 2016, el nostre centre està involucrat en projectes europeus que tracten sobre innovació i tecnologia; el nostre centre ajuda en projectes per analitzar, dissenyar i produir aplicacions TIC materials o innovadores en el camp de la tecnologia, aplicacions com la Realitat Augmentada (AR) o la Realitat Virtual (Vr). Alternativament, el nostre centre ajuda a proporcionar coneixements tecnològics i el nostre ampli coneixement en el currículum de Ciberseguretat i TIC. Serveis Tècnics TIC del SCP A part de la formació, el nostre centre, per la seva naturalesa, està a prop del sector empresarial, des de pimes fins a grans empreses. Moltes organitzacions busquen maneres de formar o proporcionar al seu personal eines que puguin ajudar a proporcionar resultats més precisos. Per això, el nostre centre de formació, proper a aquestes tecnologies, treballa i ofereix solucions en el sector tecnològic, com ara jocs d’ordinador, formació o aplicacions relacionades amb el treball mitjançant tecnologies com la realitat augmentada (AR), la realitat virtual (VR), l’Internet de les coses (IoT), el desenvolupament artificial (AI), el dron i la impressió 3D, Sistemes de gestió de l’aprenentatge (LMS) SCP dóna feina a nou persones i compta amb sis subcontractistes, amb al voltant de 350 alumnes per any.

La União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim [UFGVJ] és una de les sis parròquies del municipi de Gondomar amb una població al voltant dels 50.000 habitants, que al seu torn és un dels setze municipis de la Gran Àrea Metropolitana de Porto, al nord de Portugal. Com a entitat pública, la institució té moltes competències establertes pel govern i ha desenvolupat molts projectes relacionats amb l’emprenedoria, l’ocupació, la formació, l’educació no formal per a tota la ciutadania – infants, joves, adults i gent gran, també sobre inclusió social, envelliment actiu, persones desfavorides, diversos projectes relacionats amb projectes de voluntariat locals i nacionals, cultura, esport, medi ambient i economia circular, entre d’altres. La UFGVJ, en aquests moments, compta amb 70 treballadors, dels quals 45 són de la junta, és a dir, funcionaris públics i 25 membres són voluntaris. A partir de les diferents activitats que treballem amb la nostra comunitat local a través de l’Oficina Local de Suport a l’Ocupació i l’Emprenedoria; Unitat d’Intervenció Social i Comunitària; Oficina de Desenvolupament Local i Fons Estructurals i Gabinet d’Innovació, Estudis Estratègics i Comunicació, oferim durant tot l’any diversos tipus d’activitats per a: a) 400 estudiants adults sèniors; b) entre 800 i 1000 adults desocupats; c) i més de 600 joves en diferents tipus d’activitats com l’esportiva, l’orientació i l’assessorament; Activitats d’emprenedoria, medi ambient i economia circular a activitats socioculturals en tota la comunitat. La regió UFGVJ té activitats del sector primari, secundari i terciari però el que realment ens distingeix d’altres ciutats és el treball de filigrana en or. Gondomar també és coneguda com la “Capital de l’Or” i els seus artesans són molt coneguts per la seva activitat treballada en filigrana.

THEMISTOKLIS Just en l’aniversari de la batalla de Salamina el 18 de setembre de 1955, es va fundar i obrir una escola privada al Pireu amb el nom de “THEMISTOKLIS”. Comença el seu funcionament amb 100 alumnes, 4 professors i Katerina Pavlakis. “THEMISTOCLIS” es movia de manera constant i ascendent. S’estava plantejant com una Església de l’Educació i una Escola de Vida. Va albergar i formar 300 estudiants. El 18 de setembre s’inaugura el Gimnàs. El mateix any es va fundar el nostre parvulari, el primer jardí d’infants del Pireu. Les instal·lacions de l’edifici s’amplien i es tripliquen tots els equipaments. Avui la nostra escola “Organització Educativa Themistoklis S.A.” està situada al Pireu, el principal port de Grècia prop d’Atenes. És una escola privada de primària i secundària, que compta amb 550 alumnes i 28 professors. Tenim alumnes d’altres països amb cultures diferents. El lema de la nostra escola és “Cultura – Educació – Virtut”. En el marc del nostre treball treballem en programes sobre teatre, arts, protecció del medi ambient. Les famílies dels nostres alumnes estan molt a prop de l’escola i ens ajuden en tots els nostres projectes. També organitzen cada any un gran basar solidari. L’objectiu de la nostra organització és donar suport, a tots els sectors, a la sensibilització sobre els reptes ambientals i del canvi climàtic. comunicar-se amb els nens, ensenyar-los la moral, ajudar-los a interessar-se pel canvi ambiental i climàtic, a convertir-se en ciutadans actius. És per això que ens interessen els programes de desenvolupament del malbaratament alimentari. L’educació i l’educació a la nostra escola és un dipòsit de l’ànima! Tenim visions, objectius, plans, planificació. Oferim un tractament integral, sistemàtic i ascètic. Cada nen té una ment, té un cor, té mans, pot fer un jo millor, un món més bonic. Ensenyem valors humans i els apliquem a la vida quotidiana de l’escola. Creiem que el nen, “crescut” i “posat”, és el futur i l’esperança del millor. La nostra tasca pedagògica i docent no té límits. El nostre objectiu és transformar els nostres alumnes en petits mestres d’ells mateixos. Formació contínua i actualització de tots els associats destacats amb reunions, seminaris, conferències, reunions personals. La nostra formació científica, el treball dur, la sobirania, la constància ajuden al nen a desenvolupar-se intel·lectualment. La humanitat, la dolçor, la imaginació, la bondat, l’honestedat, l’acceptació, l’afecte alegre cultiven la maduresa emocional del nen en un càlid ambient familiar escolar. Coneixem el nostre tema en profunditat, tenim enyorança: somnis zelosos, agafem el volant i liderem el vaixell THEMISTOCLIS per nous camins, èxits moderns, noves visions, nous dissenys i planificació. L’organització educativa Themistoklis compta amb 28 professors entre primària i secundària. Set d’ells són professors estrangers amb molta experiència. Quatre d’ells ensenyen llengua anglesa, dos són per a llengua francesa i un d’ells és per a llengua alemanya

Gem es va fundar l’any 1966 amb l’objectiu d’atendre les noves inquietuds educatives d’un grup de famílies que volien donar respostes a les noves demandes socials. Va néixer una escola repecable i integradora. Al llarg dels anys, l’escola ha anat creixent tant en instal·lacions com en nombre d’alumnes fins al que és avui dia, un centre educatiu amb un nombre d’alumnes que arriba gairebé al miler. Cobreix l’educació des del parvulari fins als 18 anys. Malgrat el creixement, manté l’essència de la seva essència original, però també treballa per fer front a nous reptes i realitats. I un dels nostres grans objectius com a planeta avui dia és fer front al canvi climàtic i la sostenibilitat. És per això que oferim als nostres alumnes recursos i habilitats per poder trobar solucions a nous problemes.

PASCAL English School Lemesos és una escola privada mixta de sis anys d’anglès i secundària els graduats de la qual reben una Apolytirion (títol nacional reconegut d’abandonament de l’escola secundària). Va ser fundada el 2002 com una escola de dia i està plenament reconeguda pel Ministeri d’Educació i Cultura de Xipre. Els alumnes són admesos a Year 1 després d’haver superat els exàmens d’accés. Year 1 correspon a Year 7 del sistema educatiu del Regne Unit. Com que l’escola té un programa secundari de sis anys, els seus alumnes es graduen després d’haver completat Year 12. Els alumnes de Year 1-3 segueixen un ampli pla d’estudis que consta de 14 assignatures obligatòries. Els alumnes de cicle superior, Years 4-6, estudien 6 assignatures troncals més de 3 a 5 assignatures optatives addicionals. A més del treball escolar, orientat a l’Apolytirion, els alumnes poden presentar-se als exàmens IGCSE, GCE AS i A Level/International A Level de les seves assignatures optatives. L’escola forma part de les organitzacions coeducatives més grans i antigues de Xipre. A diferència d’altres escoles, és diversa internacionalment amb més de 35 nacionalitats. L’Escola creu en la importància de les activitats extraescolars, participant en nombrosos esdeveniments i conferències panciprianes, europees i internacionals (European Youth Parliament, Model United Nations, F1 for Schools, Duke Of Edinburgh/International Award, MERA, Mock Trials). Actualment compta amb aproximadament 413 alumnes i 67 membres de la plantilla.

 

 

QUÈ ESTÀ PASSANT?

El canvi climàtic, caracteritzat per l’escalfament global i l’escalada de concentració de gasos d’efecte hivernacle, té conseqüències nefastes per al nostre planeta. La desforestació, impulsada per la pèrdua d’hàbitat i les emissions de carboni, contribueix a la disminució de la biodiversitat i exacerba els impactes del canvi climàtic. La contaminació de l’aire, inclosos el smog i els problemes relacionats amb la salut, agreuja encara més els reptes ambientals als quals ens enfrontem. A més, l’escassetat d’aigua, la contaminació per plàstics i la pèrdua de biodiversitat són el resultat de les activitats humanes i pertorben els ecosistemes. Per abordar aquestes qüestions urgents, el desenvolupament sostenible, impulsat per fonts d’energia renovables com la solar i l’eòlica, i recolzat per acords internacionals com l’Acord de París, són essencials. Els esforços de conservació i les accions individuals, com la reducció d’energia, el reciclatge i l’adopció de mètodes de transport sostenibles, juguen un paper crucial en la mitigació dels efectes del canvi climàtic i la promoció d’un futur més conscient amb el medi ambient.