Συνεργάτες

Το DEP Institut ειδικεύεται στην κοινωνική έρευνα, το μάρκετινγκ, την παροχή συμβουλών στρατηγικής και τον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προσανατολισμό με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του κόσμου της εργασίας. Το 1998 το DEP Institut ξεκίνησε το EDUCAWEB (www.educaweb.com) – τον σημαντικότερο ισπανικό δικτυακό τόπο που είναι αφιερωμένος στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προσανατολισμό και πληροφόρηση. Τα κύρια θέματα εμπειρογνωμοσύνης του DEP Institut είναι: Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Απασχόληση. Το DEP Institut έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό και έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 100 έρευνες, έργα που επικεντρώνονται στην καθοδήγηση και τις δεξιότητες ΤΠΕ, έργα συμβούλων σχετικά με την κατάρτιση ενηλίκων, τις ανάγκες των φοιτητών, των εργαζομένων και των ατόμων που αναζητούν εργασία στο πλαίσιο της τυπικής και της άτυπης μάθησης και άλλες μελέτες που σχετίζονται με τη δια βίου μάθηση γενικά. Ο τομέας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της DEP προσφέρει στο έργο τις ακόλουθες εμπειρίες: – Σχεδιασμός και σύλληψη πόρων και ακαδημαϊκή και επαγγελματική καθοδήγηση για τοπικές διοικήσεις, ιδρύματα και εκπαιδευτικά κέντρα (Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Fundació Bancària La Caixa, Universitat Oberta de Catalunya, …). -Σχεδιάζει και καθοδηγεί την κατάρτιση επαγγελματιών που συνδέονται με τον τομέα της καθοδήγησης, με εκπαιδευτικούς, τεχνικούς δήμων, … -Διεξάγει, ετησίως, περισσότερες από 200 ομιλίες, εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες για μαθητές διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων. – Παρέχει υπηρεσίες προσωπικής καθοδήγησης σε νέους και ενήλικες. -Έχει τις δικές της πηγές και εργαλεία καθοδήγησης, όπως το NEP.TU (Browser of studies and professions), το deporienta.com ή το Dossier d’Informació Acadèmica, μια ετήσια έκδοση της ακαδημαϊκής προσφοράς. Το 2019 ο τομέας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων συνεργάστηκε με: – 65 δήμους στην Καταλονία και 5 σε άλλες περιοχές της Ισπανίας – 215 σχολεία – 745 δραστηριότητες – 30.210 χρήστες (κυρίως παιδιά και νεαροί ενήλικες) Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών έργων στα οποία συμμετέχει ο οργανισμός μας, συνεργαζόμαστε με σχολεία και ιδρύματα που μοιράζονται τη μετασχηματιστική βούληση της εκπαίδευσης, η οποία είναι αφοσιωμένη στις κοινωνικές και πολιτιστικές προκλήσεις, η οποία εργάζεται και εκπαιδεύει επίσης μέσω του πολιτισμού και των τεχνών ως εργαλείων αλλαγής και μετασχηματισμού, πάντα από μια προοπτική χωρίς αποκλεισμούς. Μερικά παραδείγματα παρόμοιων έργων ειδικά σχετικών είναι η εκπαιδευτική εκδήλωση αναψυχής (eduteinment) City of Dreams, στην οποία περισσότερα από 20.000 παιδιά μεταξύ 4 και 12 ετών, παίζουν, ανακαλύπτουν τον κόσμο των επαγγελμάτων, αλλά και εξερευνούν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), αναπτύσσουν τις δικές τους καλλιτεχνικές δημιουργίες, παρακολουθούν παραστάσεις, θεατρικές παραστάσεις ή η διαχείριση που έχει κάνει ο οργανισμός μας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εκπαιδευτικού Ναού της Sagrada Família. Τα έργα αυτά ενσωμάτωσαν εγκάρσια τη συνείδηση των περιβαλλοντικών συμπεριφορών. Το Ινστιτούτο DEP διαθέτει 13 μέλη προσωπικού που είναι επαγγελματίες στην Κοινωνιολογία, τις Πολιτικές Επιστήμες, την Ψυχολογία, την Ψυχοπαιδαγωγική, την Παιδαγωγική και την Πληροφορική.

Η PROGRESSUS Research & Counselling IKE είναι μια ελληνική νεοφυής εταιρεία που επικεντρώνεται στην επιστημονική διακρατική έρευνα και μελέτες κυρίως στους τομείς της μη τυπικής εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης, του επαγγελματικού προσανατολισμού, της κοινωνικής ένταξης, της ένταξης στην αγορά εργασίας και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι δραστηριότητες έρευνας, συμβουλευτικής και κατάρτισης του PROGRESSUS απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων επίσης των NEETs, των ανέργων, των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, των ατόμων με αναπηρία και άλλων ευάλωτων και περιθωριοποιημένων κοινωνικά ομάδων. Οι τομείς ενδιαφέροντος επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων, στον προσδιορισμό των αναγκών σε δεξιότητες, στον προγραμματισμό σταδιοδρομίας, στην καθοδήγηση, στην κοινωνική ένταξη και στην επιχειρηματικότητα. Η κύρια αποστολή και οι στόχοι περιλαμβάνουν τα εξής: – Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και ψηφιακών τεχνολογιών για την ανάπτυξη του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής, – Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και παροχή περαιτέρω κατάρτισης σε ειδικούς σε θέματα εκπαίδευσης, επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής και ένταξης στην αγορά εργασίας. – Προώθηση της διακρατικής έρευνας και συνεργασίας σε θέματα ισορροπίας μεταξύ ατομικής και επαγγελματικής ζωής, συμπεριφοράς και επαγγελματικής απόδοσης, προς όφελος των ανθρώπων και των οργανισμών στους οποίους ανήκουν ή με τους οποίους συνεργάζονται. – Κατασκευή, επικύρωση, τυποποίηση και δημοσίευση ψυχομετρικών μέσων καθώς και ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθοδολογιών για εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς επιστήμονες. Τα μέλη της ομάδας PROGRESSUS περιλαμβάνουν εμπειρογνώμονες στην ψυχολογία, την παιδαγωγική, τη φιλοσοφία, τις κοινωνικές επιστήμες, τα οικονομικά και τις ΤΠΕ, οι οποίοι ασχολούνται με τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, την κοινωνική έρευνα, τη συμβουλευτική και την κατάρτιση, καθώς και με δραστηριότητες δημιουργίας εργαλείων. Ο κατά προσέγγιση αριθμός των ατόμων που θα επωφεληθούν από τις δραστηριότητες του PROGRESSUS κατά το επόμενο έτος ανέρχεται σε 1000 (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσεγγίζονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα διαδικτυακά κανάλια).

SCP Ένα εγκεκριμένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου (HRDA) και διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία τεχνικής και παιδαγωγικής κατάρτισης. Η SCP επικεντρώνεται στους τομείς της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής και των Επιχειρήσεων.Προσφέρει διαδικτυακά ή μη διαδικτυακά προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτών (iLT), τα οποία οδηγούν σε πιστοποιήσεις από παγκόσμιους οργανισμούς. Ως εκ τούτου, τα προγράμματα κατάρτισης SCP αυξάνουν τις ευκαιρίες κατάρτισης για τους σπουδαστές που μπορούν να συμμετάσχουν στην εκπαίδευσή μας μέσω της χρηματοδότησης της HRDA, ιδίως οι άνεργοι που μπορούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Η SCP παρέχει διπλώματα μέσω του επιπέδου διπλωμάτων 2. Όταν οι σπουδαστές ολοκληρώσουν και τα δύο, μπορούν να προχωρήσουν και να μετατρέψουν τα διπλώματά τους σε πλήρη πτυχία πληροφορικής με πρόσθετες σπουδές. Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσω συνεργασιών με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μέσω διαδικτυακών σπουδών στους τομείς της τεχνολογίας, της πληροφορικής και των επιχειρήσεων. Το SCP προσφέρει ένα άλλο πρόγραμμα ΤΠΕ, το οποίο ονομάζεται Innovation lab. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην επιστήμη της πληροφορικής για μικρότερες ηλικίες- το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές μικρότερων ηλικιών να κατανοήσουν και να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην πληροφορική, χωρίς να εστιάζει σε συγκεκριμένους τομείς όπως, π.χ., η ρομποτική. Με αυτό το πρόγραμμα, συμβάλλουμε στην ελαχιστοποίηση του τεχνολογικού χάσματος που αντιμετωπίζουμε σήμερα από νεαρή ηλικία μέσω διαδραστικής εκπαίδευσης και εργαστηρίων, ειδικά στη χώρα μας. Erasmus footprint, από το 2016, το κέντρο μας συμμετέχει σε ευρωπαϊκά έργα που αφορούν την καινοτομία και την τεχνολογία- το κέντρο μας βοηθά σε έργα ανάλυσης, σχεδιασμού και παραγωγής είτε υλικών είτε καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της τεχνολογίας, εφαρμογές όπως η Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) ή η Εικονική Πραγματικότητα (Vr). Εναλλακτικά, το κέντρο μας συμβάλλει στην παροχή τεχνολογικής εμπειρογνωμοσύνης και των εκτεταμένων γνώσεών μας στην κυβερνοασφάλεια και το πρόγραμμα σπουδών ΤΠΕ. Τεχνικές υπηρεσίες ΤΠΕ του SCP Εκτός από την εκπαίδευση, το κέντρο μας, λόγω της φύσης του, βρίσκεται κοντά στον επιχειρηματικό τομέα, από τις ΜΜΕ έως τις μεγάλες επιχειρήσεις. Πολλοί οργανισμοί αναζητούν τρόπους για να εκπαιδεύσουν ή να παράσχουν στο προσωπικό τους εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην παροχή ακριβέστερων αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, το εκπαιδευτικό μας κέντρο, το οποίο βρίσκεται κοντά σε αυτές τις τεχνολογίες, εργάζεται και παρέχει λύσεις στον τομέα της τεχνολογίας, όπως ηλεκτρονικά παιχνίδια, εκπαίδευση ή εφαρμογές που σχετίζονται με την εργασία, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως η Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR), η Εικονική Πραγματικότητα (VR), το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), η Τεχνητή Ανάπτυξη (AI), τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και η τρισδιάστατη εκτύπωση, Συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS) Η SCP απασχολεί εννέα άτομα και έχει έξι υπεργολάβους, με περίπου 350 εκπαιδευόμενους ετησίως.

Η União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim [UFGVJ] είναι μία από τις έξι ενορίες του Δήμου Gondomar με πληθυσμό περίπου 50.000 κατοίκους, ο οποίος με τη σειρά του είναι ένας από τους δεκαέξι Δήμους της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής του Πόρτο, στη βόρεια Πορτογαλία. Ως δημόσιος φορέας, το Ίδρυμα έχει πολλές αρμοδιότητες που έχουν θεσπιστεί από την κυβέρνηση και έχει αναπτύξει πολλά έργα που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, την κατάρτιση, τη μη τυπική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες – παιδιά, νέους, ενήλικες και ηλικιωμένους, επίσης για την κοινωνική ένταξη, την ενεργό γήρανση, τα μειονεκτούντα άτομα, διάφορα έργα που σχετίζονται με τοπικά και εθνικά προγράμματα εθελοντισμού, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το περιβάλλον και την κυκλική οικονομία, μεταξύ άλλων. Η UFGVJ, αυτή τη στιγμή, έχει 70 μέλη προσωπικού, εκ των οποίων τα 45 είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου, δηλαδή δημόσιοι υπάλληλοι και τα 25 μέλη είναι εθελοντές. Από τις διάφορες δραστηριότητες που συνεργαζόμαστε με την τοπική μας κοινωνία μέσω του Γραφείου Τοπικής Υποστήριξης για την Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα, της Μονάδας Κοινωνικής και Κοινοτικής Παρέμβασης, του Γραφείου Τοπικής Ανάπτυξης και Διαρθρωτικών Ταμείων και του Γραφείου Καινοτομίας, Στρατηγικών Μελετών και Επικοινωνίας, παρέχουμε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους διάφορα είδη δραστηριοτήτων για: α) 400 ενήλικες ενήλικες μαθητές, β) μεταξύ 800 και 1000 ανέργων ενηλίκων, γ) και περισσότερους από 600 νέους σε διάφορους τύπους δραστηριοτήτων, όπως ο αθλητισμός, η καθοδήγηση και η παροχή συμβουλών, οι δραστηριότητες επιχειρηματικότητας, το περιβάλλον και η κυκλική οικονομία έως τις κοινωνικοπολιτιστικές δραστηριότητες σε όλη την κοινότητα. Η περιοχή UFGVJ έχει δραστηριότητες από τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, αλλά αυτό που πραγματικά μας ξεχωρίζει από άλλες πόλεις είναι η φιλιγκράν εργασία σε χρυσό. Το Γκοντομάρ είναι επίσης γνωστό ως η “πρωτεύουσα του χρυσού” και οι τεχνίτες του είναι γνωστοί για τη δραστηριότητά τους σε φιλιγκράν.

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ακριβώς στην επέτειο της μάχης της Σαλαμίνας, στις 18 Σεπτεμβρίου 1955, ιδρύθηκε και άνοιξε στον Πειραιά ένα ιδιωτικό σχολείο με την επωνυμία “ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ”. Ξεκινά τη λειτουργία του με 100 μαθητές, 4 καθηγητές και την Κατερίνα Παυλάκη. Η “THEMISTOCLIS” κινείται σταθερά και ανοδικά. Ανατράφηκε ως Εκκλησία της Παιδείας και Σχολείο της Ζωής. Φιλοξένησε και εκπαίδευσε 300 φοιτητές. Η 18η Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί τα εγκαίνια του Γυμνασίου. Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε το νηπιαγωγείο μας, το πρώτο νηπιαγωγείο στον Πειραιά. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις επεκτείνονται και όλος ο εξοπλισμός τριπλασιάζεται. Σήμερα το σχολείο μας “Εκπαιδευτικός Οργανισμός Θεμιστοκλής Α.Ε.” βρίσκεται στον Πειραιά, το κύριο λιμάνι της Ελλάδας κοντά στην Αθήνα. Είναι ένα ιδιωτικό σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο έχει 550 μαθητές και 28 δασκάλους. Έχουμε μαθητές από άλλες χώρες με διαφορετικές κουλτούρες. Το σύνθημα του σχολείου μας είναι “Πολιτισμός – Εκπαίδευση – Αρετή”. Στο πλαίσιο των εργασιών μας εργαζόμαστε σε προγράμματα για το θέατρο, τις τέχνες, την προστασία του περιβάλλοντος. Οι οικογένειες των μαθητών μας είναι πολύ κοντά στο σχολείο και μας βοηθούν σε όλα τα έργα μας. Διοργανώνουν επίσης κάθε χρόνο ένα μεγάλο φιλανθρωπικό παζάρι. Στόχος της οργάνωσής μας είναι να υποστηρίξει, σε όλους τους τομείς, την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά, να τους διδάξουμε την ηθική, να τα βοηθήσουμε να ενδιαφερθούν για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, να γίνουν ενεργοί πολίτες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μας ενδιαφέρουν τα προγράμματα ανάπτυξης αποβλήτων τροφίμων. Η εκπαίδευση και η μόρφωση στο σχολείο μας είναι κατάθεση ψυχής! Έχουμε οράματα, στόχους, σχέδια, προγραμματισμό. Προσφέρουμε ολοκληρωμένη, συστηματική, ασκητική θεραπεία. Κάθε παιδί έχει μυαλό, έχει καρδιά, έχει χέρια, μπορεί να φτιάξει έναν καλύτερο εαυτό, έναν πιο όμορφο κόσμο. Διδάσκουμε ανθρώπινες αξίες και τις εφαρμόζουμε στην καθημερινή σχολική ζωή. Πιστεύουμε ότι το παιδί, “μεγαλωμένο” και “ξαπλωμένο”, είναι το μέλλον και η ελπίδα για το καλύτερο. Το παιδαγωγικό και διδακτικό μας έργο δεν έχει όρια. Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε τους μαθητές μας σε μικρούς δασκάλους του εαυτού τους. Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των συνεργατών με συναντήσεις, σεμινάρια, συνέδρια, προσωπικές συναντήσεις. Η επιστημονική μας κατάρτιση, η σκληρή δουλειά, η κυριαρχία, η συνέπεια βοηθούν το παιδί να αναπτυχθεί πνευματικά. Η ανθρωπιά, η γλυκύτητα, η φαντασία, η ευγένεια, η ειλικρίνεια, η αποδοχή, η χαρούμενη στοργή καλλιεργούν τη συναισθηματική ωριμότητα του παιδιού σε μια ζεστή σχολική οικογενειακή ατμόσφαιρα. Γνωρίζουμε το αντικείμενό μας σε βάθος, έχουμε λαχτάρα – όνειρα με ζήλο, κρατάμε το τιμόνι και οδηγούμε το σκάφος THEMISTOCLIS σε νέα μονοπάτια, σύγχρονα επιτεύγματα, νέα οράματα, νέα σχέδια και σχεδιασμό. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Themistoklis διαθέτει 28 εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επτά από αυτούς είναι ξένοι δάσκαλοι της γλώσσας με μεγάλη εμπειρία. Τέσσερα από αυτά διδάσκουν την αγγλική γλώσσα, δύο τη γαλλική γλώσσα και ένα τη γερμανική γλώσσα.

Το Gem ιδρύθηκε το 1966 με σκοπό να αντιμετωπίσει τις νέες εκπαιδευτικές ανησυχίες από μια ομάδα οικογενειών που ήθελαν να δώσουν απαντήσεις στις νέες κοινωνικές απαιτήσεις. Γεννήθηκε ένα σεβαστό, ολοκληρωμένο σχολείο. Με την πάροδο των χρόνων, το σχολείο μεγάλωσε τόσο από πλευράς εγκαταστάσεων όσο και από πλευράς αριθμού μαθητών και σήμερα είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο με αριθμό μαθητών που φτάνει σχεδόν τους χίλιους. Καλύπτει την εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο έως τα 18 έτη. Παρά την ανάπτυξη διατηρεί την ουσία της αρχικής της ουσίας, αλλά εργάζεται επίσης για να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις και πραγματικότητες. Και ένας από τους μεγαλύτερους στόχους μας ως πλανήτης σήμερα είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της βιωσιμότητας. Γι’ αυτό προσφέρουμε στους μαθητές μας πόρους και δεξιότητες για να μπορούν να βρίσκουν λύσεις σε νέα προβλήματα.

Το PASCAL English School Λεμεσού είναι ένα ιδιωτικό εξαετές εξαετές αγγλόφωνο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι του οποίου λαμβάνουν Απολυτήριο (αναγνωρισμένο εθνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Ιδρύθηκε το 2002 ως ημερήσιο σχολείο και είναι πλήρως αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Οι μαθητές γίνονται δεκτοί στην 1η τάξη αφού επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις. Το έτος 1 αντιστοιχεί στο έτος 7 του εκπαιδευτικού συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου. Καθώς το σχολείο εφαρμόζει εξαετές πρόγραμμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι μαθητές του αποφοιτούν έχοντας ολοκληρώσει το 12ο έτος. Οι μαθητές του κατωτέρου σχολείου, τάξεις 1-3, ακολουθούν ένα ευρύ πρόγραμμα σπουδών που αποτελείται από 14 υποχρεωτικά μαθήματα. Οι μαθητές της ανώτερης τάξης, τάξεις 4-6, σπουδάζουν 6 βασικά μαθήματα και 3 έως 5 επιπλέον προαιρετικά μαθήματα. Εκτός από τη σχολική εργασία, η οποία είναι προσανατολισμένη προς το Απολυτήριο, οι μαθητές μπορούν να δώσουν εξετάσεις IGCSE, GCE AS και A Level/International A Level στα μαθήματα επιλογής τους. Η Σχολή είναι μέρος των μεγαλύτερων και παλαιότερων μικτών εκπαιδευτικών οργανισμών στην Κύπρο. Σε αντίθεση με άλλα σχολεία, έχει διεθνή ποικιλομορφία με περισσότερες από 35 εθνικότητες. Το σχολείο πιστεύει στη σημασία των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, συμμετέχοντας σε πολλές παγκύπριες, ευρωπαϊκές και διεθνείς εκδηλώσεις και συνέδρια (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων, Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών, F1 for Schools, Duke Of Edinburgh/International Award, MERA, Mock Trials). Σήμερα έχει περίπου 413 μαθητές και 67 μέλη του προσωπικού.

 

 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ;

Η κλιματική αλλαγή, η οποία χαρακτηρίζεται από την υπερθέρμανση του πλανήτη και την αυξανόμενη συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου, έχει τρομερές συνέπειες για τον πλανήτη μας. Η αποψίλωση των δασών, που οφείλεται στην απώλεια οικοτόπων και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλει στη μείωση της βιοποικιλότητας και επιδεινώνει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η ατμοσφαιρική ρύπανση, συμπεριλαμβανομένης της αιθαλομίχλης και των προβλημάτων που σχετίζονται με την υγεία, επιτείνει περαιτέρω τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Επιπλέον, η λειψυδρία, η πλαστική ρύπανση και η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι αποτέλεσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και διαταράσσουν τα οικοσυστήματα. Για την αντιμετώπιση αυτών των πιεστικών ζητημάτων, η βιώσιμη ανάπτυξη, με κινητήρια δύναμη τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική, και με την υποστήριξη διεθνών συμφωνιών όπως η Συμφωνία του Παρισιού, είναι απαραίτητη. Οι προσπάθειες διατήρησης και οι ατομικές δράσεις, όπως η μείωση της ενέργειας, η ανακύκλωση και η υιοθέτηση βιώσιμων μεθόδων μεταφοράς, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στην προώθηση ενός πιο περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένου μέλλοντος.\r\n